Kungliga Tekniska Högskolan KTH

KTH logo KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå.

Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering.

 


Kontakt 

Kristina Höök | E-post: khook@kth.se 

Telefon: 070 5617035 | Hemsida: www.kth.se

Kommentera