Loggamera

Loggamera hjälper privatpersoner, företag och organisationer att på ett smartare sätt driftövervaka värmesystem, från villavärme till större fastigheter.
Vi hämtar data från styr- och reglersystem, externa givare, temperatursensorer och andra klimatanläggningar.

Det ska vara enkelt att ha koll! Därför har vi tagit fram marknadens mest mest lättöverskådliga mobilapp och webbportal för värmesystem. Självklart kan tjänsterna integreras med överliggande styrsystem och SCADA.

Vi använder främst vår egenutvecklade hårdvara i form av en mätbox som passar ihop med alla moderna värmepumpar, men tredjepartsintegrationer är inte ovanliga och vårt öppna REST-API är populärt.

Vi kallar det ”Smartare värme” helt enkelt.

loggamera-logo

 


Kontakt 

Jens Collin, VD | E-post: jens.collin@loggamera.se

Telefon: 070 – 754 97 55 | Hemsida: www.loggamera.se