Malmö universitet

Malmö universitet är ett av Sveriges största lärosäten med ca 25 000 studenter och präglas av en dynamisk utbildnings‐ och forskningskultur som är problemorienterad och samhällsrelevant. Vid universitetet finns centrumbildningen Internet of Things and People Research Center (IOTAP). MaH

 


Kontakt 

Paul Davidsson | E-post: paul.davidsson@mah.se 

Telefon: 070 6174011

Hemsidor: iotap.mah.se ,www.mah.sewebshare.mah.se/ctpada

Kommentera