Qamcom Research and Technology Stockholm AB

Qamcom Research and Technology Stockholm AB har som huvudsaklig verksamhet att bedriva produktutveckling och tillhandahålla specialistkonsulttjänster inom områdena kommunikationssystem och signalbehandling.

Denna verksamhet  relaterar till IoT genom att hjälpa våra kunder med allt från algoritmutveckling till att ta fram kompletta produkter framförallt för industriell IoT.

 


Kontakt 

Ann Louise Johansson | E-post: annlouise.johansson@qamcom.se

Telefon: 0702-260 774