RISE

Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

 


Kontakt 

Niklas Grybe | E-post: niklas.grybe@ri.se 

Telefon: 0705 715 881 | Hemsida: www.ri.se

Kommentera