SMSE – Swedish M2M Services Enablers

smse
SMSE – Swedish M2M Services Enablers är en allians för Svenska startup-bolag inom IoT vilken startade 2012. Vi är idag 38 medlemmar och 13 partners. Vi arbetar primärt genom att gemensamt delta i internationella events och vi hade exempelvis gemensam utställning och 20 medlemmar på plats på  Mobile World Congress 2015. Syftet är att utbilda marknaden, positionera Sverige som bra ställe att leta efter kunskap och lösningar inom IoT samt hjälpa medlemmarna hitta kunder, partners och investerare primärt utomlands. Det är vår uppfattning att IoT kan bli en svensk paradgren och att det är IoT-entreprenörerna som kan skapa den positionen åt oss nu.

SMSE bild

 


Kontakt 

Hemsida: www.swedishm2m.se

Kommentera