SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP logo platta 2010

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationskedjan.

 


Kontakt 

Niklas Grybe | E-post: niklas.grybe@sp.se 

Telefon: 0705 715 881 | Hemsida: www.sp.se

Kommentera