Stena Metall AB

I samarbete med industrin och andra delar av samhället skapar Stena Metallkoncernens 3 300 medarbetare varje dag nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället i stort. Koncernens bolag återvinner varje år fem miljoner ton avfall. Vi förser samhället med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Med forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya hållbara lösningar.

Stena Metallkoncernen bedriver verksamheter inom åtta affärsområden på mer än 200 platser i tio länder.


Kontakt

Oskar Karlström | E-post: oskar.karlstrom@stenametall.se

Telefon: 072 247 56 89 | Hemsida: www.stenametall.se