Teknikföretagen

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 700 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Bland medlemmarna finns globala företag som Ericsson, Scania, ÅF, ABB och Volvo men de flesta är betydligt mindre. Gemensamt är att de utvecklar varor och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens.

Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.  Det gör vi genom påverkan inom arbetsrätt, produkt- och kvalitetskrav samt villkor för utbildning och forskning.

 


Kontakt 

Jonas Wallberg | E-post: jonas.wallberg@teknikforetagen.se

Telefon: 08-782 08 90 | Hemsida: www.teknikforetagen.se

Kommentera