Tele 2

 


Kontakt 

David Bergstedt | E-post: david.bergstedt@tele2.com

Telefon: +46 (0) 737075891 | Hemsida: www.tele2.se