Uppsala universitet

UU Linné242915_3uu_logo

Uppsala universitet är Sveriges första universitet – grundat 1477.

Här finns 45 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- master- och forskarnivå.

Uppsala universitet är dels part i Internet of Things Sverige, dels värd för programkontoret Internet of Things Sverige (vid institutionen för informationsteknologi inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.)

Kontaktuppgifter för programkontoret

 


Kontakt 

Per Gunningberg | E-post: per.gunningberg@it.uu.se 

Telefon: 070 557 63 84 | Hemsidor: www.uu.sewww.it.uu.se

Kommentera