Westermo Data Communications AB

Allt eftersom vår värld utvecklas kommer behovet för en bättre och mer pålitlig datakommunikation att öka. Vår ambition är att erbjuda världens bästa industriella nätverk. Cybersäkerhet för industriella nätverk kommer att bli mer och mer viktig likaså förmågan för ett nätverk att återhämta sig efter avbrott. På Westermo har vi stor erfarenhet av industriella kommunikationsapplikationer. Våra egna produkter som är gjorda av våra professionella och skickliga medarbetare i vår egen fabrik förverkligar vår vision. Produkterna används i både infrastrukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och energiproduktion samt i processindustrier som gruv -och råvaruframställning.

Krav på lösningar för datakommunikation för industriella ändamål är i stark tillväxt och skiljer sig från lösningar för vanliga IT ändamål som företagsnätverk på flera vitala punkter. I industriella miljöer är produktionsmiljön ofta krävande, livstider för produkter skall vara över 10 år och driftavbrott kan leda till kostsamma följder. Dessa faktorer har resulterat i en snabbt växande marknad för produkter som kan motsvara dessa krav.

Westermo växer snabbt och har nu över 200 anställda med en försäljningen på över 50 miljoner Euro. All utveckling och produktion sker i Sverige på företagets anläggningar i Stora Sundby och Västerås.

Westermo har sälj –och kundsupportkontor runt om i Europa, USA, Singapore och Kina. Westermo har också flera återförsäljare baserade på viktiga marknader runt om i världen.

Westermo

 


Kontakt 

Anders Hanberg | E-post: anders.hanberg@westermo.se

Telefon: 070-5198920 | Hemsida: www.westermo.se