Styrelseledamöter för perioden 24 oktober 2018-31 december 2019