IoT Sveriges styrelse

Styrelsen blev tillsatt den 25 oktober 2016 då IoT Sverige höll sin årliga partstämma
 

Styrelseledamöter

 

Suppleanter