IoT Sveriges styrelse

Styrelsen blev tillsatt den 18 oktober 2017 då IoT Sverige höll sin årliga partstämma.

Styrelseledamöter