IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en ideell organisation som verkar som nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande.