Här samlar IoT Sverige länkar som kan vara av intresse både för kunskapsinhämtning och som inspiration.

Digitalisering

Kommunal IoT

Regional IoT

Öppna data

Standardisering

Säkerhet

Jordbruk/odling

Äldrevård

Hälso- och sjukvård

Miljöövervakning

Gamification

Skola/utbildning

Fastighetsövervakning/Smarta fastigheter

Tillgänglighet

Hållbarhet

Den smarta staden