Linköpings kommun

linkoping

Mätningar för optimerad fjärrvärme

När man värmer upp fastigheter går alltid en del av energin till spillo. I Linköpings kommun driver man ett projekt där man med hjälp av sensorer mäter hur fjärrvärmen distribueras till bostäder och lokaler. Sensorerna är uppkopplade till en molntjänst där man kan analysera och visualisera hur fjärrvärmen distribueras. Syftet är att optimera transporten av fjärrvärme och samtidigt kunna ge förslag på hur kvarter och fastigheter kan planera för en effektivare energianvändning.

En viktig sak man vill uppnå är att ”jämna ut” effekttoppar av energikonsumtion på till exempel morgonen genom att lagra energi i systemet i förväg. På detta vis kan man undvika att starta dyra och mindre miljövänliga energikällor, baserat på fossila bränslen. Det är viktigt att vi hushåller med vår energi!


Projekt: Het fjärrkontroll

Område: Energiförsörjning

Kontaktperson: Pia Lindström | Pia.Lindstrom@mjardevi.se 

Länk till projektet på Vinnovas hemsida