Luleå tekniska universitet

Vid LTU finns centrumbildningen Centrum för Distansöverbryggande Teknik, CDT grundat sedan 20 år av Ericsson och LTU. LTU som är ett universitet med hög grad och vana av näringslivssamverkan och tillämpning. CDT är även värd för EU Påverkansplattformen för Internet of Things kopplat till det Strategiska Innovations Programmet IoT Sverige.

Namn på kontaktperson:  Michael Nilsson
Epost:  Michael.nilsson@ltu.se
Telefonnummer:  +46 70 288 4520, +46 920 492306