Lunds kommun & Malmö stad

Testarena för IoT-lösningar

I Malmö stad fokuserar man på inomhusmiljön och undersöker luft- och belysningskvalitet genom olika typer av uppkopplade sensorer. Detta gör man för att förstå hur situationen för dem som vistas i miljön kan förbättras.

I Lund fokuserar man på utomhusmiljön genom att sensorer läser av flöden av fordon och personer runt centralstationen i Lund. I dag är området runt centralstationen inte dimensionerat för den trafik som finns där och Lunds kommun vill därför undersöka om det går att optimera dessa flöden.

Detta är de första praktiska tillämpningarna, målsättningen är att skapa en modell där städerna funkar som testarena för IoT lösningar och där det ska vara enkelt för aktörer att få sätta upp sensorer i staden och testa och utveckla lösningar.


Projekt: Smarta offentliga miljöer II

Område: Arbetsorganisation och ledning, affärsprocesser, övrigt

Kontaktperson: anders.trana@sp.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida