Malmö universitet

Malmö universitet är ett av Sveriges största lärosäten och präglas av en dynamisk utbildnings‐ och forskningskultur som är problemorienterad och samhällsrelevant. Vid högskolan finns centrumbildningen Internet of Things and People Research Center (IOTAP).

Namn på kontaktperson:  Paul Davidsson
Epost:  paul.davidsson@mah.se
Telefonnummer:  070 617 40 11