Dolda cykelpotentialer och knuffar i rätt riktning

Lund är en cykelstad, det finns gott om cykelvägar och cyklister – ändå är målen högre och Lunds kommun vill att invånarna ska cykla ännu mer. Nu undersöker kommunen tillsammans med företaget Trivector och Lunds Tekniska högskola om det finns dolda cykelpotentialer i staden, ett prototyputvecklingsprojekt som får stöd från IoT Sverige.

Cykelprojektet om dolda potentialer kommer ur det tidigare IoT-projektet i Lund, Smarta Offentliga Miljöer (SOM). Inom SOM hade man börjat nosa lite på cykeldata och möjligheterna att ta det vidare.

– Vi ville komma vidare, säger Emeli Adell på konsultföretaget Trivector traffic där hon är affärsområdesansvarig för framtidens transporter. Om vi har gjort alla basgrejor – hur kan vi då hitta de dolda potentialerna så vi kommer vidare? Vi vill både att fler ska börja cykla och även att det blir fler cykelresor totalt.  

Insamling av resvanedata

Projektet har lagt mycket tid på att fundera på vilken information och data som är viktig att samla in. Lunds kommun gick ut med en uppmaning till 10 000 slumpvis utvalda invånare om att använda appen TravelVu för att kunna samla in resvanedata. I datainsamlandet deltog över 350 personer och information om över 4000 resdagar samlades in. Just nu pågår en analys av datan där projektparterna ska ta reda på vart man reser och vart man INTE reser med cykel – så man kan hitta den dolda potentialen.

Covid-pandemin hamnade på sätt och vis rätt lägligt för projektet.

– Vi fattade beslutet om att inte fråga om hur man reser ”normalt” utan bara just där och då. Det ska bli spännande att se om cykelbeteendet påverkats – vi har ju mätt både före och efter att restriktionerna släppte, säger Emeli Adell.

Emeli Adell affärsområdesansvarig på konsultföretaget Trivector traffic.
Emeli Adell affärsområdesansvarig på konsultföretaget Trivector traffic.

En ny verktygslåda

Projektet går ut på att ta fram en ny verktygslåda för Lunds kommun och att genomföra förändringar kommer efter detta projekt. Man kommer också att jobba med att tillgängliggöra data i form av visualiseringar. Datamaterial som samlas in underutnyttjas ofta, men här är målet att stoppa in data i ett enkelt och tillgängligt webbgränssnitt så att det kan bli ett praktiskt verktyg för planerarna i kommunerna.

Förändrade beteenden med nudging

Det är spännande att se vad man kan få in för data och mäta det som händer i verkligheten. Men hur ska man få invånare att verkligen ändra sitt beteende? Ett av dessa verktyg är nudging som är ett sätt att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. På svenska brukar man översätta nudging till ”en liten knuff i rätt riktning”.

Nudges inom restauranger kan till exempel handla om hur man ställer upp och presenterar maten. Om grönsakerna står mest tillgängligt har vi en tendens att äta mer grönt. Ett annat exempel på nudging kan hämtas från elbranschen. Ett elbolag hade grön el som default, något som gjorde att kunderna valde grön el mycket oftare.

Harris Stamatopoulos är samverkansledare på Uppsala universitet. Han är på sin fritid ordförande för Sustainability Innocenter och har jobbat med innovationer och miljöteknik under många år.

– Nudging är inte manipulation utan en kombination av beteendeekonomi, politisk teori och beteendevetenskap. Nudging kan inte göras på individnivå utan måste lyftas till en högre nivå och är i det här fallet ett bra sätt att göra förändringar utan att ha infrastrukturkostnader, säger Harris Stamatopoulos.

Knuffa invånare mot en hållbar mobilitet

Under första Covid-sommaren befann sig Harris strandad med sin familj i Sverige och bestämde sig för att tillsammans med några partners skriva en EU-ansökan för att få pengar till ett projekt om nudging och hur man kan påverka beteenden så att man väljer mer hållbara transporter.

Denna ansökan var till en EU-ansökan inom Urban Europe och Harris fick med sig några universitet och internationella organisationer som ville arbeta tillsammans i projektet – och visst fick de pengarna. I projektet finns olika länder och partners representerade, men också användare. Planen är att utveckla en eller flera appar och i dessa appar ska man kunna se hur många kilometer man till exempel har cyklat och då kunna växla in dessa kilometrar till en voucher – dvs hur kan ekonomisk ersättning påverka positivt? Inom projektet finns också studenter som kartlägger vilka nudges som existerar inom olika branscher och hur de används. Hur använde man nudges för att få folk att vaccinera sig under pandemin är en fråga som man bland annat har ställt sig.

Harris Stamatopoulos är ordförande för Sustainability Innocenter.

Projektets mål är att utveckla en så kallad nudging repository (ett tekniskt verktyg) och en ”bibel” som ska fungera som en handbok i hur man kan använda nudging för hållbar mobilitet.

Nästa år planerar Harris Stamatopoulos ett europeiskt hackaton. Målet är att utveckla nya appar och idéer och koppla ihop digital nudgets med appar. En annan idé som Harris funderar på är hur man kan använda gamifiering – kan man göra ett spel som gör att det blir en kul grej att cykla? Kan man tävla mot andra och på så sätt sporra till ändrat beteende?

Nyheter

2021-12-03

IoT för smart drift av idrottsanläggningar

I Lund har en förstudie kring smart drift av kommunens ytor och lokaler för idrott genomförts. IoT-lösningar har testats för att effektivisera städning i badhus…

Läs mer
2021-12-01

IoT Forum - kunskapshöjning och nätverkande

IoT Forum är IoT Sveriges nya satsning på kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Programchef Jin Moen berättar mer om satsningen. På IoT Sveriges årskonferens tidigare i…

Läs mer
2021-11-01

Digitala verktyg ska ge hållbar mobilitet för ungdomar

I projektet ”Det digitala stadsrummet” har Sundsvalls kommun, forskningsinstitutet RISE och teknikföretaget Sweco genomfört en förstudie finansierad av IoT Sverige, för att undersöka hur en…

Läs mer
2021-10-26

Uppkopplade saker i hemmen ökar

Idag släpptes den årliga rapporten Internet och svenskarna av Internetstiftelsen. Den visar att uppkopplade saker i hemmet ökar. Samtidigt visar rapporten också att oron för…

Läs mer
Visa fler nyheter Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.