Fortsatt finansiering för IoT Sverige

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet inom offentlig sektor. Nu har det strategiska innovationsprogrammet beviljats fortsatt finansiering.

Genom utlysningar och direkt stöd för strategiskt arbete finansierar IoT Sverige innovationsprojekt inom en mängd olika områden över hela landet. Idag meddelade Vinnova att det strategiska innovationsprogrammet får fortsatt finansiering i ytterligare tre år. Jin Moen är programchef på IoT Sverige:

– Det är mycket glädjande besked. Programkontoret har dessutom fått utökad finansiering vilket betyder att vi nu kan växla upp vårt arbete ytterligare och fortsätta jobba för att höja hela Sveriges förmåga att skapa samhällsnytta med hjälp av IoT, säger hon.

Jin Moen, programchef IoT Sverige
Jin Moen, programchef IoT Sverige

Beröm för långsiktighet och jämlikhet

IoT Sverige får beröm för att arbeta strategiskt och långsiktigt med ett område som många gånger är komplext. Att arbeta med innovationsprojekt kräver uthållighet. Vidare lyfts programmets arbete med jämlikhet och jämställdhet upp som särskilt positivt i Vinnovas bedömning och motivering för fortsatt finansiering.

Uppkopplade saker i offentlig sektor

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom en ökad användning av sakernas internet (IoT, Internet of Things) i offentlig sektor. Idag finns det väl utvecklad IoT-teknik som kan bidra till hållbara lösningar på olika samhällsutmaningar.

– Sveriges kommuner och regioner har kommit olika långt. I vissa kommuner finns det en ganska långt gången användning av IoT-teknik, medan man på andra håll precis har börjat upptäcka möjligheterna och nyttan med IoT, säger Jin Moen.

IoT Sverige startades 2014 och har en planerad verksamhetstid till 2026. Uppsala universitet är värd för programmet.


IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av statliga medel genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Mer läsning

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering (Vinnova)

Nyheter

2021-10-12

IoT Sverige - lediga styrelseuppdrag

IoT Sveriges vision är att sakernas internet ska bidra till hög livskvalitet för alla människor i Sverige. För att uppnå den krävs ett strategiskt arbete…

Läs mer
2021-10-07

Den smarta, uppkopplade och hållbara staden

I den smarta och hållbara staden är data det nya bränslet. Internet of Things (IoT) är en viktig del i denna vision. Många saker och…

Läs mer
2021-09-29

Öppen rådgivning om IoT Sveriges utlysning

Har du frågor om IoT Sveriges utlysning 2021? Under oktober finns det möjlighet att ställa frågor kring utlysningen och få råd om ansökningsprocessen. Programkontoret finns…

Läs mer
2021-09-28

Smart snöröjning med sensorteknik

Den första snön har redan fallit i de norra delarna av Sverige. I Västernorrland pågår ett projekt som med hjälp av IoT ska effektivisera snöröjning…

Läs mer
Visa fler nyheter Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.