Förbättrad livskvalitet drivkraft bakom IoT-projekt

Hur ser det ut när IT och Sakernas internet, IoT, tar klivet in i vården? Nu har forskaren Andres Laya undersökt samspelet mellan IT-företag och det offentliga. Ingången för företagen är ofta att IoT ska användas för att effektivisera och spara pengar. Från vården visade sig dock det viktigaste vara att kunna förbättra livskvaliteten hos den enskilde. Arbetet har varit en del av projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av IoT för produkter och tjänster” som finansierats av Vinnova genom IoT Sverige. Läs mer på Mynewsdesk ...
Läs mer

IoT Sveriges kommande utlysning

IoT Sverige kommer under hösten 2017 inom statsningen IoT för innovativ samhällsnytta att genomföra en ny utlysning för att få fler projekt. Tanken är att projekten ska bli världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers utmaningar och utvecklas till IoT-hubbar. Det vill säga projekt som är ledstjärnor, som syns, skapar mycket uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida det som utvecklats inom projektet till andra offentliga organisationer. Vinnova arbetar för tillfället med utlysningen och den kommer att öppna i början av november 2017. Ambitionen är att projekten ska kunna starta under maj 2018. Mer information om ...
Läs mer

Rapport om digitaliseringen i Mexiko

Business Sweden har genomfört en studie om digitaliseringen i Mexiko. I studien som omfattar IT, Telecom, fintech, e-Commerce, säkerhet, e-Goverment samt appar/mjukvaror har bland annat följande slutsatser dragits: Över 120 miljoner mobil abonnemangsanvändare i Mexiko Stark tillväxt inom IT sektorn i allmänhet, +10% inom mjukvara 2016 Över 200 000 jobb inom Mexikos APP sfär med flera ICT kluster i landet E-Commerce har vuxit med 48% mellan 2009-2015 och fortästter att växa med stor potential då enbart 31% av internet användarna idag är digitala köpare Över 200 fintech bolag inom 11 olika segment bl.a. försäkring och utlåning Mexiko är mer utsatt för ...
Läs mer

Projektsammanfattning för IoT-ekosystem

Forskare på KTH har med finansiering från IoT Sverige genomfört ett projekt om analys av IoT-ekosystem. Projektet är nu färdigt och projektsammanfattning finns att tanka hem här. Kontaktperson för projektet är Jan Markendahl som kan nås på janmar@kth.se ...
Läs mer

Invigning av Blue IoT Test Arena

Förra året utsågs Karlskrona till Sveriges centrum för Internet of Things i en rapport från Vinnova. IoT Sveriges programchef kommer att deltaga vid Blue Science Parks invigning av Blue IoT Test Arena i Karlskrona där företag och start-ups kan testa och demonstrera uppkopplade saker i en öppen miljö. Blue IoT Test Arena är den första i projektet Test-arena Blekinge som skapar nationella testmiljöer inom Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik. Invigningen kommer att hållas hos Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona den 4 oktober, 10.00-11.30, därefter bjuds det på pizza, dryck och mingel! Mer information och ...
Läs mer