Nyhetsbrev April 2015

Här kommer vårt första korta nyhetsbrev från det Strategiska Innovationsprogrammet för Internet of Things. Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

IoT Sverige arbetar mot detta mål  genom utlysningar i samarbete med VINNOVA och olika arrangemang för att bygga och stärka nätverk inom IoT.

Vi finns på LinkedIn, gruppen IoT Sverige, som idag har ca 270 medlemmar

Kommande event:

23 april, Seminarium om IoT, industrial internet och vad IoT Sverige kommer att jobba med

På denna större konferens har vi äran att presentera Richard Soley, Executive Director The Industrial Internet Consortium som en av talarna. Ta del av tankarna rörande IoT utvecklingen från en av de riktiga höjdarna inom IoT-världen! VINNOVAs Generaldirektör Charlotte Brogren kommer i sitt inlägg att berätta om VINNOVA och satsningarna på strategiska innovationsprogram.

Seminariet är kostnadsfritt men det är ett begränsat antal platser, på Münchenbryggeriet i Stockholm 23 april kl. 13.
Vi ses där!

För mer information och anmälan se:
https://iotsverige.se/varseminarium-sip-iot/

19 maj, Seminarium om IoT och säkerhetIoT-security

Den 19 maj har vi ett seminarium i Uppsala med fokus på IoT och säkerhet. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att spänna över såväl juridik, som etik och teknik. För mer information och anmälan se nedanstående länk:

https://iotsverige.se/seminariedag-iot-sakerhet

Genomförda event

11 mars, Seminarium om IoT och produktionIndustrial-IoT

IoT Sverige bjöd in till en seminariedag med fokus på Internet of things, vad det egentligen är, hur det kan användas inom tillverkning och produktion och vilka möjligheter det finns att söka pengar för projekt som handlar om Internet of Things, både i Sverige och i Europa. Seminariet genomfördes med ett 60-tal anmälda åhörare.

För att ta del av presentationer se nedanstående länk:

https://iotsverige.se/seminariedag-iot-vad-ar-det/

Utlysningar och projekt

14 april, den första större IoT Sverige utlysningen för forsknings- och innovationsprojekt stänger

Den 14 april kl. 14.00 är det deadline för att skicka in ansökningar till IoT Sveriges första större utlysning. Totalt 20 MSEK avsätter VINNOVA för denna satsning. Lika mycket eller mer förväntas i medfinansiering från deltagande aktörer. Utlysningen har två inriktningar, IoT Innovation (technology push) och Tillämpad IoT (market pull). Målsättningen är ett det ska finnas minst en större utlysning per år inom ramen för IoT Sverige.

För mer information se nedanstående länk:

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-Sakernas-Internet/

Utlysning förstudier

Under hösten 2014 genomfördes en utlysning för förstudier med fokus på säkerhet och robusthet. Totalt 7 projekt finansierades med en total budget på 11 MSEK.

För mer information se nedanstående länk:

https://iotsverige.se/projekt/

Strategiska projekt

Totalt tre strategiska projekt initierades under hösten 2014 med fokus på utbildning, testbäddar och säkerhet.

För mer information se:

https://iotsverige.se/projekt/

Övrigt

Det händer mycket inom IoT inte minst inom EU, se några exempel nedan

COMPOSE, intressant EU-projekt för den som är intresserad av att utveckla applikationer inom IoT

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/compose-market-place-internet-things

IoT Week 2015 Portugal

http://iot-week.eu/events/iot-week-lisbon/ 

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

http://www.ict-fire.eu/news/view/article/call-for-networking-sessions-ict-2015-innovate-connect-transform.html