Nyhetsbrev april 2016

Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.
IoT för innovativ samhällsutveckling
Under de kommande två-tre åren kommer IoT Sverige att satsa på IoT för innovativ samhällsutveckling. Med detta vill vi att IoT ska kunna bidra både till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. Tanken är att de projekt som finansieras inom ramen för programmet IoT Sverige nu ska utgå från de utmaningar som offentliga organisationer står inför. Projekten ska kunna bidra till att utveckla tjänster och produkter som kan hjälpa till hantera utmaningarna. Vi förväntar oss projekt som kommer att drivas i samarbete mellan offentliga organisationer, företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor. I början på 2018 kommer vi att göra en avstämning av satsningen för att avgöra hur satsningen har fungerat. Har det fallit väl ut finns möjligheten att vi fortsätter med samma fokus. Dock med tanke på hur snabbt saker förändras inom IoT finns det en möjlighet att vi justerar vårt fokus då.
Vi inleder satsningen med en första utlysning nu i början av maj. Senare i höst kommer ytterligare en större utlysning som bygger vidare på den första att öppnas. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vår första utlysning inom IoT för innovativ samhällsutveckling.

Den första utlysning, IoT för innovativ samhällsutveckling
Hur kan IoT bidra till att lösa kommuners, regioners och landstings problem och utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Genom vår kommande utlysning som öppnar i maj går det att söka finansiering för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks. Målet med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” är i första hand att identifiera kommuner, landsting, regioner, eller myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT inom utvalda profilområden. Ett profilområde kan exempelvis vara hemtjänst, sophantering, energieffektivisering, vatten och avlopp. Tanken är att de organisationer vars projekt finansieras via denna utlysning ska kunna öka sitt kunnande inom IoT genom samarbeten med företag, institut eller akademi som har en brett kunnande inom IoT både vad gäller teknik och affärsmodeller.

Det är vår förhoppning att dessa projekt redan i höst ska kunna visa upp ett antal utmaningar som deltagande offentliga organisationer står inför och idéer på hur dessa ska kunna lösas genom att utnyttja fördelarna med IoT-lösningar.

 

shutterstock_338581559
Informationsmöte om den första utlysningen 
16 maj kl. 14 på Vinnova
Den 16 maj har vi ett informationsmöte om utlysningen då det finns möjlighet att ställa frågor till programkontoret och Vinnova. Anmäl till direkt till torbjorn.fangstrom@angstrom.uu.se eller vilgot.claesson@vinnova.se om ni tänker komma.

Nya parter
Vi har nu ytterligare ett antal parter som medlemmar. Hela 8 nya företag och organisationer är nu nya medlemmar i IoT Sverige. Vi hälsar Comstor Sverige, Westermo Data Communications, DeviceRadio AB, Sustainability Circle, Tele 2, Digitalnordix, Giraff Data Konsult AB och Yanzi Networks AB varmt välkomna till IoT Sverige.

IoT Sverige på S.E.E 19-21 april i Kista
Den 19-21 april anordnades S.E.E. – Scandinavian Electronics Event, Nordens största mässa och mötesplats för den professionella elektronikindustrin. IoT Sverige var med som både utställare och talare tillsammans med fem av de projekt som fått finansiering inom ramen för programmet. Flera parter och projekt som vi inte kunde få plats med på scen kom också och besökte vår monter. Det var väldigt trevligt och lärorikt att träffa både er som arbetade med IoT Sverige-projekt och våra parter. Vi fick flera uppslag på olika aktiviteter och har nu börjat planera för en projektkonferens fram i höst.

Programkontoret
Vi har nu fått en förstärkning på programkontoret via Jon Back och via ett projekt där Darja Isaksson och Mijo Balic från Ziggy Crativity hjälper oss att få den nya inriktningen på plats. Jon kommer i första hand att arbeta som kommunikatör på 40 % för IoT Sverige. Jon har nyligen disputerat inom informatik och media med avhandlingen “Designing Activity and Creating Experience On People’s Play in Public places”.
Förutom att arbeta fram nya utlysningstexter och hantera styrelsemöten försöker vi på programkontoret vara ute och träffa olika intressenter inom IoT-området. Senast har vi pratat om IoT och framtida utmaningar tillsammans med Post Nord, Kontron och Trafikverkets ledningsgrupp.

European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC)  till 17-19 augusti i Uppsala

shutterstock_218097568

IoT Sverige arrangerar den del av EISIC som fokuserar på IoT och säkerhet. Som huvudtalare har IoT Sverige bjudit in Patrick Lin från Stanford University som kommer att prata om etik och nya tekniker. Se till exempel hans TEDed om etik och själv körande bilar:
http://ed.ted.com/lessons/the-ethical-dilemma-of-self-driving-cars-patrick-lin  För mer information om EISIC: http://www.eisic.eu

 

Som vanligt händer det och skrivs det mycket inom IoT både nationellt och internationellt, några nedslag nedan:

 • Den 27 april öppnade en utlysning för innovationsprojekt med fokus på stödmetoder, verktyg och plattformar för utveckling av cyberfysiska system. Utlysningen stänger den 22 juni. Mer information finns här: http://www.cpse-labs.eu/
 • Den 13/5 hålls ett öppet förmiddagsmöte på KTH med mer information om CPSE-Labs och utlysningen. Vinnova kommer också att delta och ge information om andra projekt och finansieringsmöjligheter. Anmälan sker här: http://www.ices.kth.se/
 • 25-26 maj 2016: Geo IoT, Konferens i Bryssel om positionering och IoT. Är du intresserad av geodata och tekniker för positionering kan detta vara rätt konferens för dig. Läs mer på www.geoiotworld.com.
 • 31 maj – 2 juni 2016 The Internet of Things Week 2016 Belgrad Här möts akademi och industri runt forskningsfrågor, den kommande marknaden för området och hur IoT kommer att påverka samhället. Läs mer här: http://iot-week.eu/
 • 2-4 september 2016: East Sweden Hack ett hackathon som kombinerar IoT med öppna data. I år fokuserar man på smarta städer. Mer info om evenemanget finns på www.eastswedenhack.se
 • Ulrika Westergren och hennes kollegor på Umeå universitet har ett projekt från IoT Sverige där dom tar fram en guide för internet of things. Läs mer om deras spännande projekt:
  http://cio.idg.se/2.1782/1.655573/umea-internet-of-things-forskare.
 • Om du var en av dom som köpte Revolvs smarta-hem produkter så vet du säkert redan vad som hände när företaget blev uppköpt av Google ägda Nest. Annars kan du läsa mer om hur Revolvs smarta-hem produkter blir oanvändbara här:
  http://www.wired.com/2016/04/nests-hub-shutdown-proves-youre-crazy-buy-internet-things/

Part i IoT Sverige
Det går alltid utmärkt att ansöka om i IoT Sverige, det är kostnadsfritt och det vi kräver är ett engagemang i de IoT frågor som man själv har intresse för. Formellt behöver vi ett ”Letter of Intent” samt en ifylld enkel ansökningsblankett. För mer information om medlemskap se vidare:

För mer information gå gärna med i vår LinkedIn grupp IoT Sweden, gå in på vår hemsida eller anmäl er för vårt nyhetsbrev på www.test.iotsverige.se