Nyhetsbrev December 2015

Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

shutterstock_82428610

Efter en höst där vi arbetat med en ny hemsida samt en ny utlysning för strategiska projekt håller vi nu på att se över målbilden för programmet. IoT är ett område som rör sig snabbt och vi kommer därför att med jämna mellanrum behöva se över våra mål och fundera över var vi kan göra mest nytta.

Styrelsemöten och en partstämma

Tre styrelsemöten har genomförts, ett den 14 oktober, ett den 25 november och ett den 14 december. Vid styrelsemötet den 14 oktober beslöt styrelsen att initiera ett projekt vars syfte är att se över och förankra IoT Sveriges målbild. Darja Isaksson och Mijo Balic från Ziggy Creative Colony anlitades för uppdraget.

shutterstock_174218372

Den 14 oktober hade vi också en partstämma i Uppsala då ny styrelse till IoT Sverige valdes. Följande personer sitter nu med i styrelsen:

 • Jonas Wallberg, Teknikföretagen (ordf.)
 • Paul Davidsson, Malmö högskola
 • Helena Forsmark, HiQ (vice ordf.)
 • Per Gunningberg, Uppsala Universitet
 • Erik Hedén, Sigma Connectivity
 • Kristina Jonsson, LKAB
 • Torbjörn Lundahl, Ericsson
 • Christer Norström, SICS, Swedish ICT
 • Johan, Åkerberg, ABB

Suppleanter:

 • Jan Byfors, IQ Samhällsbyggnad
 • Niklas Grybe, SP Sveriges tekn. Forskningsinstitut
 • Leif Ljungqvist, Acreo
 • Maria Månsson, Svensk Elektronik
 • Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet

IoT konferens i Lund

IoT Sverige var en av talarna på den stora IoT konferensen i Lund 14-15 oktober. Vi presenterade programmet tillsammans med ett av våra projekt under rubrikerna IoT Sweden och Folkhemmets IoT, se vidare

http://www.iotconf.se/sessions/iot-sweden-and-folkhemmets-iot/

shutterstock_213390775

Resultat utlysningen hösten 2015

Trots den mycket korta tiden som utlysningen ”IoT Ekosystem och Digitaliseringen” hade öppet fick vi in 16 st. ansökningar. Tanken med denna utlysning var att få igång projekt som skulle beskriva olika ”IoT Ekosystem” eller ”Från fysisk produkt till digitala tjänster baserat på IoT, hur sker detta?” Projekten kommer inte att utveckla system utan beskriva befintliga system eller beskriva sådana som utvecklas. För båda riktningarna förväntade vi oss projekt med nytänkande vad gäller spridning av resultaten från projekten. Vi kommer nu att initiera fem projekt, tre med inriktningen ”IoT Ekosystem” och två med inriktningen ”Från fysisk produkt till digitala tjänster baserat på IoT”. Eftersom spridning av resultat från dessa projekt är extra viktigt kommer vi att lägga ut särskilt mycket information från dessa projekt på IoT Sverige hemsida.

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika projekten:

Inriktning: Från fysisk produkt till digitala tjänster baserat på IoT

IoT-Guiden: Från produkt till tjänst

Aktörer: Umeå Universitet, Fält Communications AB, TeliaSonera AB

Mål: Projektets mål är att skapa en IoT-Guide med konkreta råd och exempel som inspirerar företag att använda IoT i övergången från produkt till tjänst.

Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen

Aktörer: Lunds universitet, Svenska Retursystem, Mobile Heights, Bergendahl, Bring SCM, Orkla Foods, HKScan, Everfresh, Ångpanneföreningen

Mål: Fallstudier om framtagandet av affärsmodeller för Svenska retursystem (SRS) samt potentiella spridningseffekter i användandet av IoT – Tävling riktad gentemot SMEs och studenter.

Inriktning: IoT Ekosystem

Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster

Aktörer: KTH, Almega, Biosync Technology, Ericsson, Interaktiva institutet, Marknadstekniskt centrum, Stockholms stad, Sandvik Process Systems, TeliaSonera.

Mål: Syftet är att identifiera drivkrafter, möjliga vinster och hinder för användning av IoT i olika branscher samt att få en förståelse vad detta beror på och hur det kan åtgärdas

IoT Navigator – för svensk industri och offentlig verksamhet

Aktörer: Lunds universitet (LU open), Sigma Connectivity, Husqvarna, Ericsson, Combain och Thingworx.

Mål: Resultatet ska vara en online IoT Navigator som hjälper företag att snabbt få en överblick över tillgängliga system och aktörer och där företag kan ladda upp info om egna system.

Ett Öppet API för Smarta byggnader

Aktörer: Lunds universitet, Sensative AB, Linköpings universitet

Mål: Identifiera & utvärdera existerande IoT plattformar och API:er, Analysera hur ett öppet tjänste-API för flerfamiljsbostäder ska implementeras.

Kommande utlysning IoT

Ambitionen var att vi redan i år skulle öppna upp nästa större utlysning inom IoT. Det arbete som vi startat med syftet att uppdatera IoT Sveriges målbild kommer att påverka inriktningen på denna utlysning. Arbetet med målbilder ska vara avslutat i januari 2016, och direkt därefter börjar vi arbetet med nästa utlysning med ambitionen att den ska kunna öppna under tidig vår 2016.

iot-map-dark

Som vanligt händer det/ har det hänt mycket inom IoT både nationellt och internationellt, några nedslag nedan:

Gartners ITxpo 8-12 november 2015

Vid Gartners ITxpo den 8-12 november i Barcelona gavs nya siffror på antal prylar som beräknas vara uppkopplade. En enkel sammanfattning är att det blir fler än vad man trott tidigare.

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317

Bristol Is Open

I Bristol har ett projekt lanserats ”Bristol Is Open” där industri, universitet och kommun samarbetar. Mycket kretsar kring sensorer, data och kommunikation. Här vill man skapa en öppen programmerbar stadsregion.

HOME 2

AIOTI

EU kommissionen har nyligen initierat en satsning på att knyta samman aktörer inom IoT som kallas för ”The Alliance for the Internet of Things” (AIOTI). Tanken är att AIOTI ska kunna stötta dialog och samarbete mellan olika aktörer som har intresse i IoT. AIOTI har nu 11 arbetsgrupper med varierande teman, som innovations ekosystem, smart jordbrukande, smarta städer eller smart tillverkning. För mer information om AIOTI, se länk nedan:

http://www.aioti.eu/#!/page_SPLASH

ECSEL Brokerage Event 

För den som vill lära sig mer om Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) eller leta efter parter till en ansökan finns ett så kallat ”Brokerage Event for the Calls of 2016” i Strasbourg 27-28 januari.

http://ecsel.eu/web/events/brokerage20162.php

Embedded World, Nürnberg 23-25 februari 2016

En mässa och konferens med focus på inbäddade system 23-25 februari.

https://www.embedded-world.de/

CPS Week, i Wien 11 -14 april 2016

IoT spelar en viktig roll för så kallade ”Cyber-physical systems”. I april ägnas en hel vecka åt området. Här kan det finnas mycket att ta del av för den som är intresserad av IoT. Egentligen är CPS Week en sammanslagning av fyra olika konferenser, HSCC, ICCPS, IPSN och RTAS. För mer information följ länken nedan:

http://www.cpsweek.org/2016/

Scandinavian Electronics Event Kista 19-21 april 2016

Här kommer IoT Sverige att vara med. Förhoppningsvis även flera av IoT Sveriges olika projekt.

 http://see-event.se/

EUREKA Innovation Week 2016 26-29 april 2016

Allt internationellt händer inte utanför Sveriges gränser. Fram till halvårsskiftet har Sverige via VINNOA ordförandeskapet för Eureka. Detta gör att EUREKA Innovation week 26- 29 april kommer att utspela sig i Stockholm med fokus på smarta städer.

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2016/160426-EUREKA-Innovation-Event-2016/

The Internet of Things Week 2016 Belgrade

Redan nu kan det vara bra att notera datumen 31 maj till andra juni i kalendern. Då arrangerar IoT Forum “The Internet of Things Week” i Belgrad. Här möts akademi och industri runt forskningsfrågor, den kommande marknaden för området och hur IoT kommer att påverka samhället.

http://iot-week.eu/about/

Och för mer information om The IoT Forum:

http://iotforum.org/

iot-allmän-dark

Part i IoT Sverige

Det går alltid utmärkt att ansöka om i IoT Sverige, det är kostnadsfritt och det vi kräver är ett engagemang i de IoT frågor som man själv har intresse för. Formellt behöver vi ett ”Letter of Intent” samt en ifylld enkel ansökningsblankett. För mer information om medlemskap se vidare: http://www.test.iotsverige.se/rekrytering-av-nya-parter/

För mer information gå gärna med i vår LinkedIn grupp IoT Sweden, gå in på vår hemsida eller anmäl er för vårt nyhetsbrev på www.test.iotsverige.se

Till sist vill vi på programkontoret bara önska er alla en riktigt God Jul och en trevlig och avkopplande ledighet.

shutterstock_62574658