Nyhetsbrev Juni 2015

Här kommer IoT Sveriges andra nyhetsbrev. Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

Se även:

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsprogram/

Kommande aktiviteter där IoT Sverige deltar:

Nu är det snart sommar och vi på programkontoret hämtar andan lite och drar ned på aktiviteterna under sommaren. Men redan nu har vi en del planerat inför hösten och under sommaren kommer det att släppas information om vilka projekt som kommer att finansieras via våren utlysning. Så titta gärna in på vår hemsida eller besök vår Linkin grupp då och då även under sommaren.

3 september: IoT Sverige kommer att finnas med som utställare på Automation Summit

För att sprida information om våra projekt och vad vi gör kommer IoT Sverige att finnas representerade på Automation Summit, process industrins stora årliga event i Västerås. För mer information om Automation Summit, se vidare

www.automationsummit.se/konferensens-innehall.html

8 oktober “IoT and the rising threat towards our society

Vi fortsätter med ett uppföljande seminarium runt säkerhet och integritet. Den här gången genomför vi seminariet i samarbete med IoT Stockholm. Vi kommer att hålla till i Kista i FOIs konferenslokaler. Mer information om tider och föredragshållare kommer senare. För information om IoT Stockholm se länk nedan.

http://www.meetup.com/IoTStockholm/

22 oktober “AIMday IoT” i samarbete med AIMday Materials och AIMday Raw MatTERS

AIMday är en mötesform där företag i förväg skickar in frågeställningar man vill diskutera med forskare. Efter det att vi fått in frågeställningarna matchar vi dem med forskare. Den 22 oktober möts sedan företag och forskare i workshops. Varje workshop utgår från en frågeställning. Deadline för företag att skicka in en frågeställning är 8 september. Se vidare: www.aimday.se

Genomförda aktiviteter som IoT Sverige arrangerat

24 april, IoT vårseminarium med Richard Soley som huvudtalare

24 april på Münchenbryggeriet i Stockholm kunde närmare 130 personer ta del av utvecklingen av IoT inom industriområdet via en presentation av Richard Soley som är director general för Industrial Internet Consortium (IIC). Vidare presenterades översiktligt alla de strategiska innovationsprogrammen av VINNOVAs general direktör Charlotte Brogren. Innovationsprogrammen för processindustri och IoT fick separata presentationer liksom några av de projekt inom IoT Sverige som VINNOVA finansierar idag. För att ta del av vilka som var talarna samt deras presentationer se nedanstående länk:

http://www.test.iotsverige.se/varseminarie-dokumentation/

19 maj IoT och Säkerhet

IoT-security

Den 19 maj genomförde IoT Sverige ”IoT och Säkerhet” ett seminarium om teknik, etik och juridik med fokus på IoT och säkerhet. Ett 60-tal personer samlades på campus Polacksbacken i Uppsala för att ta del av presentationer och diskussioner om IoT och säkerhet. Programmet finns på nedanstående länk och mer information om de olika presentationerna kommer inom kort att läggas ut på IoT Sveriges hemsida.

Utlysningar

Utlysning våren 2015

Under våren genomfördes en utlysning med fokus på innovationsprojekt inom IoT. Målet med utlysningen är att projektresultaten skall kunna användas inom relativt kort tid efter projektavslut. Information om projekten kommer ni att hitta på VINNOVAs och IoT Sveriges hemsidor.

Strategiska projekt

Totalt tre strategiska projekt initierades under hösten 2014 med fokus på utbildning, testbäddar och säkerhet. Dessa kommer att slutrapportera under hösten 2015. IoT Sverige har ambitionen att under 2015 initiera ytterligare två strategiska projekt, ett med fokus på digitaliseringen av tjänster och ett med fokus på IoT Ekosystem. Information om de strategiska projekten kommer att läggas ut på IoT Sveriges hemsida.

Övrigt

Allmän-IoT

Det händer mycket inom IoT inte minst inom EU, se några exempel nedan

IoT Week 2015 Portugal

http://iot-week.eu/events/iot-week-lisbon/ 

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

http://www.ict-fire.eu/news/view/article/call-for-networking-sessions-ict-2015-innovate-connect-transform.html

 

Och för den som har möjlighet att åka över Atlanten finns till exempel nedanstående:

http://www.thingsexpo.com/ I New York i juni och i Santa Clara i november.

Eller för den som är i Stockholm, missa inte Things på KTH!

Från och med torsdag den 26 mars har uppstartsföretag med globala ambitioner inom branscher som Sakernas internet och kroppsnära teknik något att se fram emot. Då öppnade nämligen en så kallad hårdvaru-hubb på KTH:s campus vid Valhallavägen. Things heter stället, och några av förebilderna är Highway1 och Lab IX i San Francisco.

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/cool-experimentverkstad-oppnar-pa-kth-1.555116

Om du känner till event som skulle platsa i listan ovan, kan du tipsa vårt kalendarium genom att maila till it-iot-kalendarium@lists.uu.se.

Till sist önskar vi er en trevlig sommar!

Programkontoret Internet of Things Sverige

www.test.iotsverige.se

Linkedin: IoT Sweden