Nyhetsbrev juni 2016

Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

IoT för innovativ samhällsutveckling

Vår satsning på IoT för innovativ samhällsutveckling har nu startat. Den första utlysningen är öppen. Flera kommuner är redan på gång och arbetar med ansökningar till utlysningen. Vi har också inlett en diskussion med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att koordinera den satsning som vi genomför med SKLs projekt LEDA, ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. (http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaforsmartarevalfard.9156.html). Vad denna koordinering kommer att innebära i praktiken återstår att se men helt klart är att det finns en stor potential för synergier om vi kan få till en bra koordinering mellan initiativen.

iot-smarter-society

Den första utlysning, IoT för innovativ samhällsutveckling

Hur kan IoT bidra till att lösa kommuners, regioners och landstings problem och utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Genom en utlysning som öppnade i början av maj går det nu att söka finansiering för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks. Målet med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” är i första hand att identifiera kommuner, landsting, regioner, eller myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT inom utvalda profilområden. Ett profilområde kan exempelvis vara hemtjänst, sophantering, energieffektivisering, vatten och avlopp.

Mer information finns på Vinnovas hemsida.

Detta är den första utlysningen av flera! De kommuner, regioner, landsting eller myndigheter som får finansiering i denna första utlysning kommer att ges möjlighet att söka ytterligare finansiering till nya innovationsprojekt tillsammans med företag, institut och universitet inom de utpekade profilområdena.

Nya parter

Vi har nu ytterligare ett antal parter som medlemmar. Hela 10 nya företag och organisationer är nu nya medlemmar i IoT Sverige. Vi hälsar Sensative, Imsys, Cnet, Lantmäteriet, Dell, Appetin, Backlund Nordic Consulting, TalkPool Sweden, Clayster och Upwis varmt välkomna till IoT Sverige.

IoT Sverige på offentliga rummet i Malmö, 26-27 maj

Den 26-27 maj anordnades Offentliga rummet, Sveriges kanske största mötesplats för offentlig sektor. IoT Sverige var med som både utställare och talare. Seminariet med Darja Isaksson och Torbjörn Fängström som talare var välbesökt. Vi fick även många intressanta samtal med personer som passerade vår monter i utställningen.

IoT for real och Smart City Sprint Hack i Stockholm, 22 juni

Den 22 juni anordnades IoT for real, ett av de större IoT eventen i Sverige. IoT Sveriges ordförande Helena Forsmark, HiQ blev intervjuad från stora scen. IoT Sverige vad med både som sponsor och utställare. Parallellt med IoT for Real pågick Smart City Sprint Hack, ett hack där företag jobbade med möjliga IoT lösningar utifrån öppen data från Stockholms stad. Även här var IoT Sverige med för att berätta om vår satsning på IoT för samhällsnytta.

Programkontoret

Darja Isaksson och Mijo Balic från Ziggy Crativity fortsätter att hjälpa oss att få den nya inriktningen på plats. Det senaste styrelsemötet hade vi Luleå. Stort tack till Christer Åhlund, Luleå Tekniska universitet, som var värd för detta möte! Förutom att arbeta fram den nya inriktningen och hantera styrelsemöten försöker vi på programkontoret vara ute och träffa olika intressenter inom IoT-området för att berätta om utlysning och inriktning. Senast har vi pratat IoT tillsammans med Ekonomi Styrningsverket (ESV) på ett fruktosseminarium den 20 juni.

Som vanligt händer det och skrivs det mycket inom IoT både nationellt och internationellt, några nedslag nedan:

11-14 juli Las Vegas, IoT Evolution Expo

Om olika teknologier, plattformar och IoT ekosystemet. Mer information finns här:

17-19 augusti Uppsala, European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC) i Uppsala

IoT Sverige har nöjet att bjuda in dig till ett halvdagsseminarium den 19 augusti med fokus på IoT och Säkerhet.  Under dagen kommer Patrick Lin (California Polytechnic State University, San Luis Obispo),  Richard Widh (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB) samt Ulrika Westergren (Umeå universitet) att presentera olika aspekter av IoT och säkerhet.  Mer detaljer om programmet finns här.

Missa inte Patrick Lins TEDed om etik och själv körande bilar!!

Halvdagsseminariet är en del av den vetenskapliga konferensen EISIC 2016 (IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference) som  arrangeras i Uppsala den 17 till 19 augusti.  Om ni är intresserade av hela EISIC konferensen finns mer information och anmälan här.

Är du intresserad av att delta på halvdagsseminariet den 19 augusti (9-13)  skicka en anmälan till Lisa Kaati (lisa.kaati@it.uu.se) senast fredagen den 12 augusti. Deltagandet är gratis och IoT Sverige bjuder på lunch och fika. Alla presentationer är på engelska. Hoppas att vi ses där!

18-20 augusti, Shenzhen, Kina International Internet of Things and smart China Exhibition

För den som är intresserad av utvecklingen av IoT i Asien kan detta vara ett bra event att besöka för att lära sig mer. Det ska vara den största konferensen inom detta område inte bara i Kina utan även i Asien. Mer information finns här.

2-4 september, Linköping: East Sweden Hack, Linköping

Ett hackathon som kombinerar IoT med öppna data. I år fokuserar man på smarta städer. Mer info om evenemanget finns här.

8-9 september, Boston Internet of Things Summit

En Konferens med manga intressanta spar så som smarta städer, produkt design, affärsmodeller, integritet och säkerhet. Mer information om evenemanget finns här.

22 september, Stockholm Kistamässan IoT Logistic Stockholm

Logistic & Distribution är en konferens inriktat på den senaste tekniken inom IoT och M2M. Några av Sveriges världsledande företag inom transport, digitalisering och systemeffektivisering kommer att presentera och diskutera de senaste lösningarna och vilken effekt IoT har på transport- och logistiknäringarna. Mer information hittar du här.

City_1

Part i IoT Sverige

Det går alltid utmärkt att ansöka om i IoT Sverige, det är kostnadsfritt och det vi kräver är ett engagemang i de IoT frågor som man själv har intresse för. Formellt behöver vi ett ”Letter of Intent” samt en ifylld enkel ansökningsblankett. Mer information om medlemskap finns här.

För mer information gå gärna med i vår LinkedIn grupp IoT Sweden, gå in på vår hemsida eller anmäl er för vårt nyhetsbrev via vår hemsida.

Till sist vill vi på programkontoret bara önska er alla en lång, varm, skön och vilsam semester!

Torbjörn och Lisa