Nyhetsbrev Oktober 2016

Vi har jobbat mycket med att få igång vår nya satsning, IoT för samhällsnytta, därför har en hel del annat fått stå tillbaka, t.ex. det här nyhetsbrevet. Men nu är har vi äntligen fått det klart.

Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet för programmet är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

slide3

IoT för innovativ samhällsutveckling

Vår satsning på IoT för innovativ samhällsutveckling har nu startat. Totalt fick vi in drygt 20 ansökningar som tillsammans sökte lite mer än 25 MSEK. Avsatt i budgeten för denna utlysning finns 12 MSEK. Diskussion förs med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att koordinera den satsning som vi genomför med SKLs projekt LEDA . Klart är att personen som jobbar i detta projekt ska titta på möjlig koordinering av projekten samt jobba med kommunikation och öppenhet runt det som händer inom IoT Sverige.

Beskrivning av vad vi gör nu kan ni också hitta i denna intervju i Ny Teknik:

Ambitionen är att redan i december kunna gå ut med en ny utlysning som ytterligare ska kunna stärka de projekt som sätts igång nu i oktober.

slide4

Befintliga projekt och genomförda aktiviteter

Förutom att arbeta fram den nya inriktningen och hantera styrelsemöten försöker vi på programkontoret vara ute och träffa olika intressenter inom IoT-området för att berätta om utlysning och inriktning. Senast var programchef Torbjörn i Karlshamn för att vara med i en workshop i projektet SHINE, ett samarbete mellan Noda, Karlshamns energi och Malmö högskola som letar efter möjligheter att optimera fjärrvärmesystemet.

Den 19 augusti genomförde vi ett seminarium med fokus på IoT och säkerhet. Aktiviteten var en del av den vetenskapliga konferensen EISIC 2016 (IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference). Föreläsningarna var mycket uppskattade, inte minst föreläsningen som Patrick Lin höll om etik och nya tekniker. Ni som missade denna möjlighet kan istället titta på den här filmen, 4 minuter om etik och självkörande bilar som Patrick tagit fram.

Total har nu programmet finansierat 24 projekt. Vissa får medial uppmärksamhet här t.ex. ett inslag i P4 Malmöhus om projektet Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport eller projektet miljöväder som presenterades för Europas miljöministrar.

Ett annat intressantprojekt är IoT-guiden, som även det presenterades på EISIC 2016  av Ulrika Westergren, Umeå universitet. Projektet beskrivs t.ex. här

 

shutterstock_455262787

IoT finns överallt

Det är mycket som pågår inom digitalisering och IoT. Flera andra strategiska innovationsprogram satsar på digitalisering. Smartare elektroniksystem genomför t.ex. nu en rundresa i Sverige där de berättar om vad de gör och hur man kan söka statlig finansiering för innovationsprojekt inom elektronik, för mer information kolla här.

 

Programmets effektlogik

Effektlogiken är den beskrivning som ska ge en bild av vad som görs inom programmet och hur det förväntas bidra till att programmets mål nås. Vid senaste styrelsemötet beslöts att denna effektlogik ska göras mer öppen. Vi arbetar nu med verktyget trello för detta. För den intresserade följer en länk till trello tavlan här: (https://trello.com/b/HVOmhxtF). Här går det att se både vad som planeras, vad som är gjort, vilka mål som förväntas på lång och på kort sikt samt vilka effekter detta förväntas ge. Framöver kommer det att finnas möjlighet att ge förslag på aktiviteter samt kommentera effektlogiken.

 

shutterstock_329764514

Varmt välkommen till Partstämman för IoT Sverige i Uppsala 25 oktober

Den 25 oktober genomför IoT Sverige sin årliga partstämma i Uppsala. Partstämman är indelad i en öppen del där IoT Sverige presenteras tillsammans med en framtidsspaning av Darja Isaksson. Samtliga parter kommer också att få en möjlighet att kort presentera sig på denna öppna del. Under partstämman kommer vi också att meddela vilka projekt som kommer att finansieras via den första utlysningen inom satsningen IoT för innovativ samhällsutveckling. Partstämman avslutas med en del där ny styrelse till IoT Sverige väljas. Denna del är bara öppen för IoT Sveriges parter. Partstämman avslutas med en gemensam mingellunch.

Program och anmälan för partstämman finns här. Sista anmälningsdag är den 17 oktober.

Part i IoT Sverige

Det går alltid utmärkt att ansöka om i IoT Sverige, det är kostnadsfritt och det vi kräver är ett engagemang i de IoT frågor som man själv har intresse för. Formellt behöver vi ett ”Letter of Intent” samt en ifylld enkel ansökningsblankett. Mer information om medlemskap finns här.

För mer information gå gärna med i vår LinkedIn grupp IoT Sweden, gå in på vår hemsida eller anmäl er för vårt nyhetsbrev på www.test.iotsverige.se

Till sist vill vi på programkontoret bara önska er alla en produktiv och härlig fortsättning på hösten!

Torbjörn och Lisa