Nyhetsbrev September 2015

Här kommer IoT Sveriges tredje nyhetsbrev. Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet med det strategiska innovationsprogrammet för IoT är att Sverige ska bli ledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

Se även:

Det är en mycket spännande höst som vi närmar oss. IoT är hetare än någonsin och dyker upp på en mängd olika ställen, både i kommande utlysningar från EU och på konferenser här i Sverige.  VINNOVA har just öppnat en mindre utlysning inom IoT, vi på IoT Sverige planerar för ett seminarium med fokus på säkerhet och hot tillsammans med IoT Stockholm och vi siktar på att tillsammans med VINNOVA öppna upp den största IoT-utlysningen hittills när vi börjar närma oss jul.

Hänt sen sist:

Styrelsemöten

Två styrelsemöten har vi hunnit med, ett den 3 juni och ett den 3 september. Vi har jobbat med innehållet till kommande utlysningar och diskuterat hur vi ska kunna göra en skillnad med våra begränsade resurser. Nu pågår förberedelserna för fullt inför vår årliga partstämma som vi har den 14 oktober.

Automation Summit

IoT Sverige ställde ut på konferensen Automation Summit i Västerås 3-4 september. Personligen tyckte jag att det var presentation som gjordes av serieentreprenören Michael Ahlström, nu verksam bland annat på Hyper Island som gav störst avtryck, liksom diskussionerna runt var de nya jobben kommer att finnas och hur ny teknik gör att vissa jobba försvinner.

Resultat av utlysningen våren 2015

Vi hade ett bra söktryck på vårens utlysning och genom denna har nu 9 projekt initierats. Totalt sökte närmare 40 projekt ca 70 MSEK. VINNOVA kunde finansiera 9 projekten med totalt ca 20 MSEK, medan vi fick in en medfinansiering på dryga 23 MSEK, vilket visar på ett stort intresse för att driva innovationsprojekt inom IoT. Projekten finns inom ett antal områden: Sjukvård, luftföroreningar, låssystem, och energiförsörjning till IoT system. Mer information om projekten kommer inom kort att finnas på IoT Sveriges eller VINNOVAs hemsidor  www.test.iotsverige.se resp. www.vinnova.se

Utlysning, IoT Ekosystem och Digitaliseringen, nu öppen!

En första mindre utlysning inom ”IoT Ekosystem” och ”Från fysisk produkt till digitala tjänster baserat på IoT, hur sker detta?” har just öppnat på VINNOVA. Ansökningstiden är kort och inriktningen är mer av utredningskaraktär än innovationsprojekt. Vi vill ha korta ansökningar på ca 4 sidor för projekt som snabbt kan startas upp och pågå max 12 månader. Totalbudget för hela utlysningen är ca 3 MSEK så det är inga stora projekt vi kommer att initiera. Målet är att få fram beskrivningar av ekosystem (teknik, regler, aktörer, etc) inom ett antal områden samt en undersökning som tittar på om det går att lyfta delar av ett ekosystem till ett annat. Digitaliseringsdelen av utlysningen handlar om att ta fram ett stöd till företag och organisationer som står i begrepp att bredda sin verksamhet från produkter till tjänster genom digitalisering baserad på IoT. För båda riktningarna ser vi gärna projekt med nytänkande vad gäller spridning av resultaten från projekten. För mer information om detta gå till VINNOVAs sida för utlysningen. Ni hittar den här

Kommande händelser:

Kommande utlysning IoT

Ambitionen är att vi redan i år ska öppna upp nästa större utlysning inom IoT. Budget för denna utlysning kommer att ligga på 25 MSEK från VINNOVA. Tillsammans med medfinansiering på 50 % förväntar vi oss här ett antal projekt med en total budget på 50 MSEK.

IoT and the rising threat towards our society 8 oktober

Den 8 oktober anordnar vi ett seminarium tillsammans med IoT Stockholm i Kista. Som titeln antyder kommer fokus att vara på de hot och säkerhetsrisker som kan uppstå i samband med att IoT tar mark inom olika områden. Vi kommer att hålla till i totalförsvarets forskningsinstituts (FOIs) lokaler. Varmt välkomna!!

Övrigt:

AIOTI

EU kommissionen har nyligen initierat en satsning på att knyta samman aktörer inom IoT som kallas för ”The Alliance for the Internet of Things” (AIOTI). Tanken är att AIOTI ska kunna stötta dialog och samarbete mellan olika aktörer som har intresse i IoT. Vidare kommer AIOTI att stötta kommissionen i arbetet med att förbereda framtida forskning inom IoT, samt i policyarbete för standardisering och innovation. För mer information se http://aioti.eu/#!/page_SPLASH

Medlem i IoT Sverige

Det går alltid utmärkt att ansöka om medlemskap i IoT Sverige, det är kostnadsfritt och det vi kräver är ett engagemang i de IoT frågor som man själv har intresse för. Formellt behöver vi ett ”Letter of Intent” samt en ifylld enkel ansökningsblankett. För mer information om medlemskap se vidare:

För mer information gå gärna med i vår LinkedIn grupp IoT Sweden, gå in på vår hemsida eller anmäl er för vårt nyhetsbrev på www.test.iotsverige.se