Omvärldsbevakning


Under 2017 bedrev IoT Sverige en omvärldsbevakning där vi undersökte hur städer, både nationellt och internationellt arbetar med IoT. Kartorna nedan visar vilka städer som på något sätt integrerat IoT i sin verksamhet. För mer information, klicka på respektive stad.

Som fortsättning på omvärldsprojektet bedrivs vid Umeå universitet ett omvärldsbevakning med nordiskt fokus globaliotmap.com.

 

Nationellt


Senaste nationella omvärldsbevakningen


Vård


Miljö


Drift och underhåll

Har vi missat något kommundrivet IoT-projekt? Lämna en kommentar i formuläret nedan.

 


Internationellt


Senaste internationella omvärldsbevakningen


Omvärldsbevakningen sker i samband mellan IoT Sverige och Umeå universitet.

Katrin Jonsson | E-post: katrin.jonsson@umu.se

Ulrika H. Westergren | E-post: ulrika.westergren@umu.se

Kommentera