Omvärldsbevakning

Under 2017 bedrev IoT Sverige en omvärldsbevakning där vi undersökte hur städer, både nationellt och internationellt arbetar med IoT och hur IoT integrerats i olika verksamheter.

För mer information, klicka på respektive stad.
Som fortsättning på omvärldsprojektet bedrivs vid Umeå universitet ett omvärldsbevakning med nordiskt fokus globaliotmap.com.

Nationellt

Senaste nationella omvärldsbevakningen


Vård


Miljö


Drift och underhåll


Internationellt


Senaste internationella omvärldsbevakningen


Omvärldsbevakningen sker i samband mellan IoT Sverige och Umeå universitet.

Katrin Jonsson | E-post: katrin.jonsson@umu.se

Ulrika H. Westergren | E-post: ulrika.westergren@umu.se

Kommentera