På gång

Kickoff IoT-hubbar 11-12 september


IoT Sverige har nöjet att inbjuda alla IoT Sveriges IoT-hubbar till årets kickoff 11-12 september i Uppsala!

Läs mer om kickoffen här och anmäl er!

IoT Sveriges årskonferens 24 oktober