Pågående utlysningar för IoT-projekt

Här samlar vi en lista med pågående utlysningar där man kan söka pengar för projekt kopplade till Internet of things.

Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer, deadline 31:a januari 2018. Länk till utlysningen 

 

Vinnova: Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet, deadline 24:e oktober (första omgången), 31:a januari 2018 (andra omgången). Länk till utlysningen

 

Vinnova: Städer i Europa: Making Cities Work – Innovation Action – JPI Urban Europe, deadline 28:e februari 2018. Länk till utlysningen

 

IoT Sverige: IoT för innovativ samhällsutveckling, sista ansökningsdag 13:e mars 2018. Länk till utlysningen