Pressmeddelanden

Läs våra pressmeddelanden:

 

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2018 10:00 CEST

 

Almedalen, Gotland.

Kan man bibehålla, skydda och säkra den personliga integriteten med den ökade användningen av IoT?

När Internet of Things, IoT, i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks frågor kring bevarandet av den personliga integriteten och flera säkerhetsaspekter. IoT kan bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet, men kan IoT säkerställa att både nytta och säkerhet är tillfredställande? IoT Sverige bjuder in till frukostseminarium med paneldebatt på Campus Gotland tisdagen den 3 juli kl. 8.00 – 9.00 under Almedalsveckan.

Sverige har som mål att bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Regeringen har fastslagit att all elektronisk kommunikation ska vara effektiv, säker och robust samt att användarnas behov ska tillgodoses. Ett av delmålen i digitaliseringspolitiken är att människor, företag och organisationer ska känna tillit och förtroende i användningen av digitala tjänster och att digitaliseringens möjligheter används på bästa sätt i alla samhällsfunktioner och därigenom ökar människors livskvalitet.**

Sverige har som mål att bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Regeringen har fastslagit att all elektronisk kommunikation ska vara effektiv, säker och robust samt att användarnas behov ska tillgodoses. Ett av delmålen i digitaliseringspolitiken är att människor, företag och organisationer ska känna tillit och förtroende i användningen av digitala tjänster och att digitaliseringens möjligheter används på bästa sätt i alla samhällsfunktioner och därigenom ökar människors livskvalitet.**

IoT Sverige vill lyfta frågan om de utmaningar IoT-lösningar i offentlig verksamhet står inför.

  • Hur förhåller sig nyttan som IoT-lösningar bidrar med i samhället, i förhållande till riskerna?
  • Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor?
  • Hur möter vi och skyddar oss mot de risker som kan uppstå i behandlingen av känsliga personliga data?
  • Vem äger informationen som tillgängliggörs?
  • Finns det någon anledning till oro alls?

Medverkande:
Loth Hammar moderator
Jin Moen programchef IoT Sverige
Petra Liuski projektledare IoT i vård och omsorg i Skellefteå kommun
Markus Bylund strategichef it och digitalisering i Uppsala kommun
Mats Björk podden Killander & Björk om vår digitala nutid och framtid
Bengt Simonsson Teknikmarknad som är tekniksamordnare inom Användarföreningen för välfärdsteknologi

Tid och plats: Tisdag den 3 juli, kl. 8.00 – 9.00 Campus Gotland, sal B23, B-huset, Cramergatan 3.

** https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf

______________________________________________________________________________

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 08:35 CEST

 

70,2 miljoner till nio stycken nya IoT-hubbar

Vinnova har beviljat finansiering av nio stycken nya IoT-hubbar i samband med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” vilka tillsammans får drygt 70,2 miljoner kronor under kommande treårsperiod. Projekten som finansieras använder IoT för att lösa samhällsproblem och ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter och liknande offentliga organisationer ska kunna förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT.

De nya IoT-hubbarnas projekt omfattar många vitt skilda verksamhetsområden, allt från offentlig logistik och cirkulär industriell symbios till folkhälsa och skola. De finns geografiskt från Sundsvall i norr till Kungsbacka i söder och projekten har målgrupper i alla åldrar, från barn till pensionärer.

”Den bredd vi ser i de beviljade projekten visar verkligen hur IoT kan användas inom alla delar av offentlig sektor. Det ska bli mycket spännande att följa dem under de kommande åren” säger programchef Jin Moen vid programkontoret i Uppsala.

De nya IoT-hubbarna är;
De Lekfulla Sakernas Internet (Linköpings kommun)
FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv (Peak region AB)
IoT-hubb Skola (Kungsbacka kommun)
IoT för tillgänglighet (Sundsvalls kommun)
IoT och Offentlig Logistik (Region Östergötland)
Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios (Sotenäs kommun)
Smart hållbar stadsutveckling (Stockholm stad)
Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende (Solna kommun)
Water Monitoring Networks – iWater (Stockholm stad)

De beviljade projekten ska;

– Utveckla nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem.

– Erbjuda test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller demonstrationsmiljöer.

– Beskriva och kartlägga behoven inom det valda fokusområdet.

– Arbeta för att projektresultaten kan spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.