Projekt


IoT Sverige har finansierat en mängd olika projekt inom flera olika områden. Alla våra finansierade projekt finns listade nedan.
Projekten presenteras vidare under Våra IoT-hubbar.

[PÅGÅENDE] Projekt beviljade av Vinnova 2018 i samband med utlysningen
IoT för innovativ samhällsutveckling.

 

[PÅGÅENDE] Projekt beviljade av Vinnova 2017 i samband med utlysningen
steg 2 IoT för innovativ samhällsnytta.

 

 

Projekt beviljade av Vinnova 2016, utlysning våren 2016
IoT för innovativ samhällsnytta.

 

 

Projekt beviljade av Vinnova 2015, utlysning hösten 2015

 

 

Projekt beviljade av Vinnova 2015, utlysning våren 2015

 

 

Projekt beviljade av Vinnova 2014:

 

Kommentera