Projekt

IoT Sverige har finansierat en mängd olika projekt inom flera olika områden. Alla våra finansierade projekt finns listade nedan.

Strategiska projekt

Utlysningar

[NU PÅGÅENDE PROJEKT]

De pågående utlysningsprojekten presenteras vidare under IoT-hubbar.

IoT för innovativ samhällsutveckling 2018

Följande projekt beviljades av Vinnova:

Kungsbacka kommun IoT-hubb Skola 

Linköpings kommun  De Lekfulla Sakernas Internet

Region Östergötland IoT och Offentlig Logistik 

Solna kommun Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende 

Sotenäs kommun Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios

Stockholm stad exploateringskontoret Smart hållbar stadsutveckling

Stockholm stad miljöförvaltningen Water Monitoring Networks – iWater

Sundsvalls kommun IoT för tillgänglighet

Östersund kommun/Åre kommun FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv


Steg 2 IoT för innovativ samhällsnytta 2017

Följande projekt beviljades av Vinnova:

Göteborgs stad  LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT

Lunds kommun/Malmö Stad Smarta offentliga miljöer II 

Skellefteå kommun Internet of things inom vård och omsorg (IVo)

Umeå kommun Smarta fastighetstjänster med IoT

[TIDIGARE AVSLUTADE PROJEKT]

IoT för innovativ samhällsnytta 2016

Följande projekt beviljades av Vinnova:


SIP – Sakernas Internet hösten 2015

Följande projekt beviljades av Vinnova:


SIP – Sakernas Internet våren 2015

Följande projekt beviljade av Vinnova:


Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet 2014

Följande projekt beviljade av Vinnova: