Ingen kategori
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

INNOVATION SKÅNE AB

Projektledare

Magnus Wallengren (magnus.wallengren@innovationskane.com, +46766102242)

Projektets mål

Utveckla ett digitalt, Internet of Things-baserat verktyg som ökar egenvårdsförmågan och stödjer patienter att uppfylla överenskomna mål.

Projektsammanfattning

Projektet har som målsättning att utveckla ett digitalt verktyg baserat på IoT som ökar patienters egenvårdförmåga och främjar patienter som samskapare att följa överenskomna ordinationer för ökad måluppfyllelse.
Att leva med en kronisk njursjukdom ar komplext och innebar manga utmaningar, bland annat att i stor utstrackning anpassa sitt liv till sjukdomen och sjukvardens krav. Bristande foljsamhet till sjukvardens rekommendationer och ordinationer avseende medicinering, kost-, aktivitets- och livsstilsrad kan medföra församrad prognos, okat lidande och en hogre mortalitet. Aven samhallskostnaderna blir hogre i form av bland annat okad sjukvardskonsumtion och minskad arbetsformaga. Vi definierar foljsamhet som i vilken utstrackning patienten foljer gemensamt (mellan patient och vårdgivare) overenskomna ordinationer, det vill säga ett personcentrerat forhallningssatt baserat på att skapa ett partnerskap mellan patient och vårdgivare, där stor hansyn tas till individens forutsattningar och onskemal.

Det uppkopplade IoT-verktyget stödjer samarbetet runt foljsamhet och erbjuder relevant datainsamling, monitorering, paminnelser, positiv beteendeförstärkning, aterkoppling och utbildning. Verktyget underlättar regelbunden uppföljning för att säkerställa bibehållen motivation och kvalitet i egenvården, och användarna kan därmed kallas till mottagningsbesök när behov finns varvid resurserna hos vårdgivaren används till rätt patient i rätt tid.

Projektperiod

2021-01— 2021-12

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.