Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Data är en viktig strategisk resurs i möjligheterna att adressera utmaningarna kopplad till en hållbar utveckling. Detta kräver hållbara och lönsamma affärsmodeller. Det finns utmaningar kring att anpassa dessa modeller för offentlig verksamhet. Syftet med projektet är att peka ut riktningen för hur vi skapar hållbara, affärsmässiga förutsättningar för att hantera offentliga data, så att dessa i sin tur kan skapa värde och nettonyttor som bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Arbetat skall inkludera det socioekonomiska perspektivet.

Förväntade effekter och resultat är att kartlägga och förtydliga på vilket sätt nuvarande affärsmodeller för offentlig data utgör ett hinder för verksamhet- och affärsutveckling samt identifiera och beskriva de förutsättningar som behöver adresseras för att skapa affärsmässiga hållbara lösningar kopplade till hantering av offentliga data. Förankra och sprida resultaten i relevanta arenor. Den kortsiktiga målsättningen är att erbjuda en väg framåt för utveckling av affärsmodeller för offentliga data. På längre sikt skall projektet bidra med en underlättad hantering och en ökad användning av offentliga data.

Projektpartners

Projektledare: Anna Fjällström

Projektperiod: Oktober 2019 – juni 2020

Beviljat stöd: 974 800 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.