Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Riksbyggen ekonomisk förening, Stockholm

Projektledare

Sophie Dahlström (sophie.dahlstrom@riksbyggen.se, 08-6984198)

Projektets mål

En guide för hur framtida boende för äldre ska kravställas och projekteras.
En digital tvilling av ett framtida boende för äldre där händelser och incidenter simuleras.

Projektsammanfattning

Projektets mål är att ta fram en guide för hur man kan bygga framtidens boende för äldre genom att ha fastigheten som nav för datainsamling och utbytande av data.

Data är morgondagens guld. Genom fastigheten kan vi samla in data som kan skapa värde. Behoven av data kommer från olika intressenter med olika drivkrafter och användningsområden: för boende/individ, verksamhet och samhälle. Det kan röra sig om omvårdnad, sjukvård, teknik, asset management, servicetjänster, verksamhetsstöd /arbetsverktyg, miljö och inte minst IoT. Projektet vill förstå förutsättningar för insamling av data och hur data kan tillgängliggöras mellan olika aktörer och skapa nytta på ett kontrollerat och innovationsfrämjande sätt (säker, standardiserat, effektivt).

Två offentliga behovsägare, Haparanda och Hudiksvalls kommun samarbetar i projektet med Riksbyggen och det statliga forskningsinstitutet RISE. Behovsägarna har pågående byggprojekt för boende för äldre där genererad kunskap kommer vara direkt överförbara.

Projektet kommer sätta upp en digital tvilling av ett boende i Haparanda. Den kommer fungera som en modell och virtuell testmiljö och vara ett visuellt och konkret sätt att förstå hur fastigheten och verksamheten kan samspela. Vid kriser eller oförutsedda händelser kan denna modell även användas för att skapa kunskap kring effekter kring snabba omställningar.

För kommuner är utmaningen att kunna möta den demografiska utmaningen. Att effektivisera och digitalisera omsorgen i alla led är en nyckel för att bibehålla välfärden.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.