Prototyputvecklingsprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Projektets syfte är att identifiera förutsättningar för användning av IoT i olika branscher. Vår forskning stöder tesen att det finns flera olika ekosystem och branscher där IoT ingår eller kan ingå snarare än att det finns ett eget IoT ekosystem. Projektet har uppnått målen genom att identifiera och beskriva dessa olika förutsättningar som finns i olika sektorer. Detta gäller både för vilken typ av tillämpning vi avser (vi har studerat industriell IoT, energi, hem, vård och omsorg samt sport & hälsa) bedrivs samt på vilka sätt som affärer skapas och genomförs.

Projektpartners

Projektperiod: December 2015 – juli 2017

Beviljat stöd: 1 182 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.