Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG

Projektledare

Bengt Arne Sjöqvist (bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se, 0707877797)

Projektets mål

Målet med projektet är att med utgångspunkt i samhällsproblemet fallskador utveckla en systemmodell för förbättrad detektering och prehospital handläggning.

Projektsammanfattning

Sjukvården förändras och alltmer vård förskjuts nu mot hemmet. Ett resultat är att medicinteknisk och annan utrustning från olika leverantörer placeras i hemmet och genererar individrelaterad information som vitaldata, bilder m.m. Typiskt för dagens tillämpningar, som KOL och hjärtsvikt, är att förändringar sker över långa tidsförlopp – dagar/veckor. Därför är rutiner, processer och tekniska lösningar inte utformade för akuta incidenter där snabb respons från prehospital vård är avgörande. Samtidigt ökar möjligheterna att faktiskt upptäcka akuta tillstånd med att utrustning finns i hemmet, och därmed möjligheterna att agera snabbt. Detta under förutsättning att larm och individrelaterad information från olika leverantörer och källor tillhandahålls prioriterings och bedömningsprocessen på ett standardiserat sätt. Detta är grunden för Autumn Leaves. Autumn Leaves skall etablera en systeminnovation, en modell, där snabb tillgång till individinformation från källor som hem, journal, omsorg m.m. tillsammans och med olika beslutsstöd reducerar tidsfördröjningar och ökar precisionen i prehospitala vårdprocesser genererade från akuttillstånd i hemmet.

Ansökan fokuserar på fallolyckor då detta är ett stort och växande samhällsproblem, och samtidigt en tillämpning som på ett tydligt sätt belyser utmaningarna och möjligheterna. Andra tillstånd kan vara arytmier, hjärtstopp, epilepsi eller diabetes. Projektets kärnteam är det multidisciplinära nätverk som finns inom prehospital forskning, utveckling och innovation i VGR, och som har vana att ta sig an denna typ av projekt. Även företag och Göteborgs stad medverkar. Det övergripande projektmålet är att utforma och testa en prototyp redo för inledande kliniska test.

Projektperiod

2021-01— 2021-10

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.