Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Lunds kommun, Tekniska Förvaltningen, Lund

Projektledare

Geoff Higgins (geoffrey.higgins@lund.se, 0465393739)

Projektets mål

Att utveckla IoT teknik och kapacitet för att bättre förstå cyklisternas användning av cykelbanor samt deras behov, för att i längden generera en mer effektiv investering i cykeltrafiken och kunna uppnå en hållbar trafik för alla.

Projektsammanfattning

Lunds kommun driver ett långsiktigt arbete med hållbara transporter, men ändå nås inte målen för cykling. Syftet med projektet är att använda IoT (data från app-baserad resvaneundersökning) för att bättre förstå vem som cyklar i Lund, var, när och varför, identifiera outnyttjad cykelpotential och utveckla effektiva åtgärder. Projektet syftar också till att öka kompetensen inom kommunen om hur IoT-data kan användas. Om projektet är framgångsrikt kan det påverka kommunens framtida strategi för att samla in och analysera resvanedata.

Projektet bygger vidare på en pilot som genomfördes i SOM II-projektet med lovande resultat, där Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola och Trivector hade stort utbyte av samarbetet.

Projektet är indelat i fyra huvudsakliga arbetspaket:

AP1: Insamling och sammanställning av appbaserad resvanedata och traditionella data. Utveckling av appen TravelVu görs för att också inkludera subjektiva, upplevelsebaserade data, vilket kan bidra till att förklara val av transportsätt.

AP2: Den app-baserade datan kombineras med data från traditionella trafikräkningar för att kunna skalas upp och representera verkliga trafikvolymer.

AP3: Analysredskapet TravelViewer kompletteras med geografiska data och skalning av data till verkliga trafikvolymer, med syfte att göra datan användbar och tillgänglig för kommunen.

AP4: Analysredskapet används för att identifiera outnyttjad cykelpotential. Analyser görs för olika grupper, områden, tidpunkter etc., och inkluderar också cyklisternas egna erfarenheter.

Projektet ger insikt i hur, när, var, varför och vem som cyklar i Lund, vilket möjliggör ett mer målinriktat angreppssätt för att öka cyklingen.

Projektperiod

2021-01— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.