Genomförandeprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Projektledare

Marcus Svedberg (marcus.svedberg@vgregion.se, +46313436195)

Projektets mål

– Implementera och dra lärdom av IoT inom offentlig sjukvård – Minska antalet fysiska besök hos barn med CF
– Förbättra samarbetet inom och mellan offentlig sjukvård

Projektsammanfattning

Huvudsyfte
Att genom införandet av virtuell vård med hemmonitorering av lungfunktion och andra hälsoparametrar vid alla Sverige CF- center öka livskvaliteten hos barn med den kroniska sjukdomen Cystisk Fibros. Genom en IoT-lösningen kan ca 50% av besöken på sjukhuset ersättas med virtuella distansbesök där patienten själv genomför objektiva undersökningar i hemmet som normalt genomförs på sjukhuset. Att skapa en mer flexibel och tillgänglig vård som utgår från familjens behov och samtidigt stimulerar till samarbete och ett effektivt användande av vårdgivarens resurser

Bakgrund
Cystisk Fibros (CF) är en sällsynt kronisk sjukdom där medellivslängden idag är ca 40 år. För att tidigt upptäcka och bromsa sjukdomens förlopp genomförs täta kontroller med lungfunktionstest (spirometri) på sjukhus ca 8 gånger per år. Vid Göteborgs CF-center har vi visat att barnen själva kan genomföra en korrekt lungfunktionstest i hemmet med hjälp av en mobil hemspirometer (AirNext, NuvoAir AB) trådlöst kopplad till en mobiltelefon. Via mobilapplikationen NuvoAir Home kan patienten ansluta andra digitala enheter (våg, aktivitetsmätare mm) och registrera sina symtom. Resultaten kan visualiseras över tid och delas med en eller flera vårdgivare via en molnbaserad IoT-portal och skapa ett högkvalitativt virtuellt vårdmöte. Utvärderingen visade att patienter och vårdnadshavare var mycket positiva till denna nya vårdform och det sparade tid. En offentlig upphandling av mobila spirometrar initierades 2019

Genomförande
Vi vill nu storskaligt införa och utvärdera denna IoT-lösning och sprida erfarenheterna via patientföreningen och inom vården av andra kroniskt lungsjuka barn och vuxna, i syfte att öka livskvalitet och hälsa hos dessa patientgrupper.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.