Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Syftet med projektet var att kartlägga de behov och krav där mättekniken kan hjälpa svensk skogs- och träindustri, samt koppla samman forskningsaktörer och kommersiella aktörer inom skogs- och virkesindustrin samt IKT för att se hur de båda områdena kan dra nytta av varandra. I synnerhet hur den svenska IKT-branschen kan gynna skogs- och virkesindustrin. Målet för projektet var att identifiera och prioritera tre behovsområden. åtta behovsområden har identifierats, varifrån tre har prioriterats högst. Därmed har målet uppfyllts.

Projektpartners


Projektsammanfattning

Projektperiod: November 2014-juni 2015

Beviljad budget: 289 086 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.