Prototyputvecklingsprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Projektets syfte är att inspirera företag att göra väl underbyggda IoT-satsningar. Projektets mål är att skapa kunskap om de affärsmässiga aspekterna av IoT och genom fallstudier och omvärldsanalys bygga en stabil grund på vilken vi sedan skapat ett ramverk och en guide för de företag som står inför en IoT-satsning. Projektet har levererat IoTguiden, en skrift som ger tydliga råd och exempel för företag som står inför en satsning på IoT. Med utgångspunkt i specifika fall i olika branscher kan projektet presentera generaliseringar gällande övergången från produkt till tjänst med IoT.

Ladda ner IoT Guiden eller besök webbsidan iotguiden.se
Se även IoT Sveriges övriga omvärldsbevakningsinsatser.

Projektperiod: December 2015 – januari 2017

Beviljat stöd: 982 841 kr

Länk til projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.