Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Syftet med projektet var att Öresundskraft AB (med det tre verksamheterna Nät, Kraft & Värme samt Bredband) tillsammans med Helsingborgs stad skulle börja samarbeta kring sakernas internet, även kallat Internet of Things, och hur IoT-lösningar skulle kunna implementeras för att stödja en mer hållbar resursanvändning. Utgångspunkten var det kollektiva resursanvändandet i byggnader och byggnaden som möjliggörare för IoT-lösningar. Målet har uppnåtts och ett permanent samarbete inom Helsingborg, som benämns Smarta Helsingborg har etablerats.

Informationstext om projektet

Projektperiod: Oktober 2016 – juni 2017

Beviljat stöd: 1 014 238 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.