Prototyputvecklingsprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Målen för projektet var att: 

  1. Förstå och om möjligt förutsäga marknadsstorleken för konsumentprodukter som utnyttjar teknik inom det som kallats Sakernas Internet. 
  2. Identifiera eventuella gemensamma problem – teknik, verktyg, infrastruktur, design kompetens, disruptiva affärsmodeller, tillgång på nätspektrum – för den här sektorn, både ur ett utvecklar- och slutanvändarperspektiv. 


Vi fann att vissa delområden är på stark frammarsch, framförallt bärbara lösningar för sport och hälsa, medan andra område har mycket svårare.

Projektpartners

Projektperiod: November 2014 – augusti 2015

Beviljad budget: 1 000 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.