Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja beslutsfattande samt förbättra arbetsflöden i sjukvården. De medicinska kraven är dock stora på teknik och användbarhet för att inte riskera patientsäkerheten och sekretess. Vidare måste IoT-lösningar skapa reella värden för patient (dvs komfort) och klinik (dvs ekonomi) vid olika kliniska tillämpningar. Slutrapporten beskriver praktiska/medicinska behov på IoT i akutsjukvården, ett antal tekniska krav samt även en demonstrator som förkroppsligar behov som identifierats.


Projektrapport

Projektperiod: November 2014-augusti 2015

Beviljad budget: 500 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.