Förberedelseprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Lunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare

Johanna Sandberg (johanna.sandberg@lund.se, 0766202086)

Projektets mål

Projektets mål är att ta fram en förstudie för smart bevakning och analys av idrottsanläggningar och ytor som guidar en effektiv drift.

Projektsammanfattning

Lunds kommun förvaltar och utvecklar ytor och lokaler för att möjliggöra en aktiv fritid för kommunens invånare. För att bibehålla invånarnas möjligheter till en aktiv fritid trots en ökad befolkning krävs att det kontinuerligt investeras i nya lokaler och ytor. Drift av ytor och lokaler blir därmed en ständigt växande kostnad för kommunen.

Med syfte att frigöra utrymme för både investeringar och drift av fler och nya typer av lokaler och ytor, krävs en effektivisering. Utifrån erfarenheter från andra typer av markskötsel och lokaldrift ser idrottsverksamheten i Lunds kommun en möjlighet att genom smart bevakning och analys av ytor och lokaler guida verksamheten till en mer effektiv drift. En effektiv drift innebär att kompetens, bemanning och teknik används på rätt plats i rätt tid.

I syfte att effektivisera driften vill projektet undersöka vilka möjligheter som finns att använda IoT för att sköta drift efter behov, till exempel behov av gräsklippning av fotbollsplaner. Utöver effektivisering av driften finns det i projektet nyttor i form av utveckling av teknik som kan överföras till andra kommuner eller aktör som ansvarar för drift av ytor och lokaler för idrott samt till annan verksamhet inom kommunen med motsvarande behov. Projektet kommer i ett första skede involvera berörd verksamhet, andra verksamheter i kommunen med liknande uppdrag, andra kommuner med erfarenhet nom området samt teknikföretag med relevans för projektet. På längre sikt kan en effektiviserad drift på det sätt som beskrivits också innebära möjligheter att involvera civilsamhället i driften.

Projektperiod

2021-03— 2021-06

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.