Genomförandeprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

KRISTIANSTADS KOMMUN

Projektledare

Mats Wemmenborn (mats.wemmenborn@gmail.com, 0728858122)

Projektets mål

Ha en fullt fungerande plattform som visualiserar data analysens beräkningsalgoritmer som anpassats till användare för att sända ut larm, rapportera konstruktionsfel..

Projektsammanfattning

Vatten och avlopp är funktioner i vårt samhälle som medborgarna förväntar sig alltid ska fungera. Störningar och avbrott i dessa påverkar medborgarnas förtroende för kommunen mycket negativt. Det är därför av yttersta vikt att kommunen arbetar förebyggande med att söka efter de fel som kan förekomma i vårt ledningssystem för att kunna planera underhållsarbetet. Kristianstad vill säkra att förorenat vatten inte passerar våra reningsverk orenat och hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav. Med hjälp av sensorer och smart digital teknik tar vi kontroll över flöden i avloppssystemen för att förebygga en negativ miljöpåverkan och potentiella översvämningar av källare vid plötsliga skyfall. En direkt återkoppling till våra kommuninvånare via detta system ger ett stort värde för hälsa, miljö och ekonomi samt bidrar till stärkt förtroende för våra kommuninvånare.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.