Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Styrelsen för det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige hade identifierat ett behov av att skärpa programmets fokus för att på ett bra sätt komplettera andra IoT-satsningar som görs, och för att öka engagemanget bland partners och relevanta parter samt potentiella projekt. En öppen process hölls där såväl startups som industri, akademi och olika behovsägare fick ge sin bild av IoT-utvecklingen i Sverige. Man såg också ett behov av en kommunikationsstrategi för att stärka programmets förmåga att nå ut, koppla ihop aktörer och sprida resultat, kunskaper och insikter.

Resultatet av arbetet blev slutsatsen att samhällsnära IoT-implementationer exempelvis inom omsorg och smarta städer, var ett utrymme som skulle behöva tydligare insatser. Programmets styrelse beslutade enhälligt att de närmaste åren fokusera programmets arbete på sådana tillämpningar och problemställningar som rör samhällsnära IoT. En kommunikationsstrategi har också tagits fram och legat till grund för en stor ökning av engagemang och räckvidd i spridning av resultat.

Projektpartners

Projektperiod: November 2015 – augusti 2017

Beviljat stöd: 926 200 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.