Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Vi har uppfyllt vårt syfte att ta att ta fram ett IoT system för att mäta och analysera positioner och flöden av patienter, personal och utrustning på akuten i Lund. Vidare att utvärdera upplägg och teknik, och kontinuerligt vara lyhörd för nya behov och idéer. Samt lagt en grund för kommersiella tjänster. Vi har uppnått vårt mål att ge verksamheten verktyg för att kunna effektivisera flöden och resurser, att minska väntetider, optimera värdeskapande tid för patienter och personal, samt optimera mottagande och vård. Vi har också nöjaktigt svarat på våra frågeställningar.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.